Privacy

Uw privacy is uiteraard van het grootste belang en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Mijn website is beveiligd volgens de eisen die de nieuwe privacywet (AVG) stelt.                           Uw mailadres wordt gebruikt om toegezegde informatie, facturen of andere informatie te kunnen toezenden. U kunt zich ten alle tijden afmelden voor ontvangst van deze informatie.

De informatie die u mij geeft t.b.v. een behandeling en voortgang daarvan wordt uitsluitend bijgehouden in een papieren patiĆ«ntendossier. Deze wordt bewaard in een afgesloten dossierkast waar alleen ik toegang toe heb. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden, mits u daar zelf om verzoekt/toestemming voor geeft. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Desgewenst kunt u zelf uw dossier altijd inzien. Het dossier blijft, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

De gegevens vermeld op mijn facturen kunnen worden ingezien door mijn boekhouder en als de belastingdienst zou besluiten een inspectie te doen.Tijdens intercollegiale toetsingsbijeenkomsten, worden gebruikte gegevens geanonimiseerd.

Bij uw eerste bezoek zal ik de behandelvoorwaarden aan uw voorleggen ter ondertekening. Hiermee geeft u aan ook akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden van Praktijk 'Laat jezelf stromen'